ЕКИП

Управителен съвет

Мирослав Терзиев

Председател

Председател на спортен клуб „Вромос“ от 2019 г.

Радко Петров

Спортен Директор

Спортен Директор и треньор в клуба

Членове на Общо Събрание

Петър Петров

автомобилен състезател

Димитър Драганов

автомобилен състезател

Петър Бакалов

автомобилен състезател

Радко Петров

автомобилен състезател

Администрация

Ирена Начева

Администратор

Администратор на клуба

Филипа Йовкова

Администратор

Администратор в клуба