• Телефон: +359 88 486 9294
  • E-mail:vromosracing@gmail.com

Шесто място в RC4 за Бакалов, Божев с повреда в мотора