• Телефон: +359 88 486 9294
  • E-mail:vromosracing@gmail.com

След раликрос Разград 2012: първо, второ, трето и четвърто място