• Телефон: +359 877 234 564
  • E-mail:vromosracing@gmail.com

Първият шампион по Гимкхана в България