• Телефон: +359 88 486 9294
  • E-mail:vromosracing@gmail.com

Отново проблеми преди и по време на състезанието