• Телефон: +359 88 486 9294
  • E-mail:vromosracing@gmail.com

Кратък обзор на Писта Русе 2012 и интервю с организатора Росен Даскалов