• Телефон: +359 88 486 9294
  • E-mail:vromosracing@gmail.com

Делинешев и Урумов донесоха четвъртото място на Вромос в Търново