• Телефон: +359 88 486 9294
  • E-mail:vromosracing@gmail.com

Вромос ще се състезават във всички серии на Писта Русе 2018