• Телефон: +359 88 486 9294
  • E-mail:vromosracing@gmail.com

Вромос с амбиция за още по-добро представяне във Велико Търново