• Телефон: +359 88 486 9294
  • E-mail:vromosracing@gmail.com

Бальо Тодоров – безапалационен победител в X1. Истински екшън за останалите в Ловеч